Protel CMO’su Onur Büyükyıldırım:

0

“Yapay zekanın temel ilkesi, insanın algılayışını ve tepkilerini taklit etmekle birlikte onun daha da ötesine geçebilmek. Bunu yapabilmek için de parametre kodlama, istatistik, matematik ve bilişsel psikolojiden yararlandığını söyleyebiliriz. Son yıllarda bu atanda otonom araçlar, özerk robotlar, görüntü tanıma, nesne algılama, sesli asistanlar ve robotik süreç otomasyonu gibi pek çok önemli gelişmenin yaşandığına şahidiz. Görünen o ki, insan hayatını kolaylaştırmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için daha fazla gelişmeye de şahit olacağız.”

Protel CMO’su Onur Büyükyıldırım, yapay zekânın bilgisayar sistemlerine veya makinelere insan gibi düşünme yeteneği kazandırma olarak tanımlanabileceğini söyledi. Yapay zekanın temel ilkesinin insanın algılayışını ve tepkilerini taklit etmekle birlikte onun daha da ötesine geçebilmek olduğunu söyleyen Büyükyıldırım, “Bunu yapabilmek için de parametre kodlama, istatistik, matematik ve bilişsel psikolojiden yararlandığını söyleyebiliriz. Son yıllarda bu alanda otonom araçlar, özerk robotlar, görüntü tanıma, nesne algılama, sesli asistanlar ve robotik süreç otomasyonu gibi pek çok önemli gelişmenin yaşandığına şahidiz. Görünen o ki, insan hayatını kolaylaştırmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için daha fazla gelişmeye de şahit olacağız” dedi.

Yapay zekanın iş süreçlerinde tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri otomatikleştirerek verimliliği arttırdığını belirten Büyükyıldırım şöyle devam etti: “Veri analizi ve tahmin yetenekleri sayesinde işletmelerin pazar trendlerini daha iyi anlayarak stratejik kararlarını şekillendirebilmelerini sağlıyor. Müşteri tercihlerini anlayan ve deneyimlerini kişiselleştiren yapay zekâ sayesinde müşterilerin de daha memnun olduğunu söyleyebiliriz. Protel olarak HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörüne hizmet veriyor, operasyonel süreçlerin kolay ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesini sağlayabilmek üzere yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak ürünlerimizi geliştiriyoruz. Örneğin, yapay zekâ görüntü İşleme teknolojisi… Sipariş aşamasında yapay zekâ destekli bir kameranın ürünleri algılayarak POS sisteminde eş zamanlı olarak çek açmasından bahsedebiliriz. Müşteri bu süreci ödemesini kendi yaparak tamamlayabiliyor ve bu işlemleri karşılayacak bir personele, yani bir insan gücüne de ihtiyaç kalmıyor.”

Büyükyıldırım’a göre yapay zekâ konusunda söz sahibi olabilmek için belirli stratejilerin izlenmesi gerekiyor. Öncelikli olarak yapay zekâ yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve araştırma programlarına yatırım yapılması önem taşıyor. Ek olarak inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, yerel ve uluslararası iş birlikleri, teknoloji şirketleri, üniversiteler, kamu kurumları ve girişimciler arasında iş birliği platformları oluşturulmalı. Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımıyla ilgili hukuki ve etik çerçeveyi belirlemenin de çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu ICT MEDİA Temmuz 2023kapsamda, Türkiye’nin güncel düzenlemeler yaparak veri gizliliği, şeffaflık ve etik değerler konusunda standartları belirlemesi kritik öneme sahip.

Yapay zekâ teknolojisinin geçmişten bugüne önemli bir evrim geçirdiğine dikkat çeken Büyükyıldırım, otel ve restoran sektörüne de büyük potansiyel sunduğunu söyledi. Konuk ağırlama sektörüne yönelik otel ve restoran otomasyon sistemlerine entegre çalışan yapay zekâ teknolojilerini yakından takip ettiklerini belirten Protel CMO’su “Elbette, yapay zekâ teknolojilerinin kullanımıyla ilgili etik ve güvenlik endişeleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Yapay zekanın üretim süreçlerinde en önemli konu ise insanların kişisel verilerini, gizlilik haklarını ve güvenliğini korumak olmalı. Bu kapsamda takip edilen bir süreçte herhangi bir tehdit görmüyoruz. Yapay zekayı insanların yerine koymaktan ziyade insanların yararına kullanmaya odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

Onur Büyükyıldırım, yapay zekanın iş hayatına etkileriyle İlgili olarak ise şunları söyledi: “Yapay zekanın iş hayatında önemli bir etkisi olduğu kesin. Ancak yapay zekâ, insanların işlerini tamamen elinden almaktan ziyade işlerimizi dönüştürecek. Özellikle HoReCa sektöründe yapay zekanın yardımcı bir rol oynayabileceği pek çok alan bulunuyor. Örneğin sipariş yönetimi, stok kontrolü ve müşteri hizmetleri gibi operasyonel süreçlerde yapay zekâ kullanımının verimliliği artırdığını görüyoruz. Müşteri tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilen yapay zekâ tabanlı sistemler, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olabilir. HoReCa sektörünün yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesinden etkileneceği kaçınılmaz bir gerçek olmasının yanı sıra, işsizlik tehlikesi yaratması yerine daha çok iş süreçlerini optimize etme ve insanların iş yapış şekillerini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Yapılması gereken, yapay zekayı akıllı bir şekilde kullanarak işletme süreçlerimizi geliştirirken müşterilerimize ve onların müşterilerine en fazla faydayı sağlayabileceğimiz bir iş modeli haline getirmek olmalı.”

Protel CMO’su Büyükyıldırım, yapay zekanın denetim altında tutulması gerektiğini de vurguladı. Yapay zekâ sistemlerinin karmaşık algoritmalar ve büyük miktarda veri kullanarak kararlar alabileceği ve bu kararların insan hayatını etkileyebileceğini belirten Büyükyıldırım, “Bu nedenle yapay zekâ sistemlerinin güvenli ve etik bir şekilde çalışması için denetim mekanizmalarının olması önemli. Küresel tartışmaların ise yapıcı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çeşitli paydaşlar arasındaki diyalog ve iş birliği, yapay zekanın yararlarını maksimize etmek ve olumsuz etkilerini minimize etmek için kritik öneme sahip” dedi.