Otelinizin Potansiyelini Keşfedin

Protel iş zekâsı ve raporlama sistemleriyle işletmenizdeki tüm ayrıntıları takip edin.

Otelinizin gerçek değerini ortaya çıkarın.

İş zekası, günümüzde giderek daha fazla sektörde gündeme gelen ve önem kazanmaya başlayan bir kavram.

Otelinizin Potansiyelini Keşfedin

Protel iş zekâsı ve raporlama sistemleriyle işletmenizdeki tüm ayrıntıları takip edin.

Otelinizin gerçek değerini ortaya çıkarın.

İş zekası, günümüzde giderek daha fazla sektörde gündeme gelen ve önem kazanmaya başlayan bir kavram.

Otelinizin Potansiyelini Keşfedin

Protel iş zekâsı ve raporlama sistemleriyle işletmenizdeki tüm ayrıntıları takip edin.

Otelinizin gerçek değerini ortaya çıkarın.

İş zekası, günümüzde giderek daha fazla sektörde gündeme gelen ve önem kazanmaya başlayan bir kavram.

Peki, iş zekası tam olarak nedir?

İş zekası bir işletmenin tüm etkileşim, alım satım, stok gibi kaynaklarından gelen her türlü verinin toplanarak işletmenin dünü bugün ve yarınıyla ilgili bir “büyük resim” oluşturulması yönündeki çabalara denir. Günümüzde bu yöndeki çabalar yazılımların tekelindedir. Yazılımların, farklı kaynaklardan gönderilen büyük yığınlar hâlindeki verileri işleyip anlamlandırabilme becerisi sayesinde, denetimci veya karar alıcıların durum değerlendirmesi yapması veya eyleme geçmesi daha kolay hâle gelmiştir.

Son yıllarda, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de iş zekası kavramı kullanışlılığını ve faydasını kanıtlayarak önemini giderek artırmaktadır. İş zekası çözümleri uyumlu oldukları yazılımlar arasında veri aktarımını sağlayarak otel yönetimini ve otel programı kullanımını daha verimli hale getirmektedir.

Peki, iş zekası tam olarak nedir?

İş zekası bir işletmenin tüm etkileşim, alım satım, stok gibi kaynaklarından gelen her türlü verinin toplanarak işletmenin dünü bugün ve yarınıyla ilgili bir “büyük resim” oluşturulması yönündeki çabalara denir. Günümüzde bu yöndeki çabalar yazılımların tekelindedir. Yazılımların, farklı kaynaklardan gönderilen büyük yığınlar hâlindeki verileri işleyip anlamlandırabilme becerisi sayesinde, denetimci veya karar alıcıların durum değerlendirmesi yapması veya eyleme geçmesi daha kolay hâle gelmiştir.

Son yıllarda, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de iş zekası kavramı kullanışlılığını ve faydasını kanıtlayarak önemini giderek artırmaktadır. İş zekası çözümleri uyumlu oldukları yazılımlar arasında veri aktarımını sağlayarak otel yönetimini ve otel programı kullanımını daha verimli hale getirmektedir.

İş zekası ve raporlama sistemlerinin otellere faydaları nelerdir?

İş zekası sistemlerinin en belirgin faydası, mevcut iş süreçlerinin hâlihazırdaki durumuna dair net bir resim sunmasıdır. Bu sayede yöneticiler, işletmenin geleceğine dair stratejik kararları daha kolay bir şekilde alabilir. İş dünyasında “veriye dayalı karar verme” ya da vermeme bir şirketin kâr veya iflas etmesi arasındaki farkı belirler. Veriye dayalı kararlar veren yöneticiler yatırımlarını, ellerindeki iş gücünü ve dikkatlerini nereye yönlendirmeleri gerektiği konusunda daha kesin ve doğruluk oranı daha yüksek kararlar verebilir. Bunların dışında, aksama noktalarını ve darboğazları fark ederek bunları gidermek üzere hamleler yapabilir veya eyleme geçmemeye karar verebilirler. Sıklıkla göz ardı edilen bir gerçeklik olsa da; bazı aksaklıkları gidermek üzere harekete geçmek onların varlığına göz yummaktan daha masraflı ve işletme açısından daha zararlıdır. Ancak tüm bu kararların somut verilere dayanılarak alınması gerekir.

İş zekası sistemleri bu anlamda otellere gelir yönetimi, kârlılık hesaplaması, fiyatların düzenlenmesi ve pazarlama etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük fayda sağlar.

İş zekası ve raporlama sistemlerinin otellere faydaları nelerdir?

İş zekası sistemlerinin en belirgin faydası, mevcut iş süreçlerinin hâlihazırdaki durumuna dair net bir resim sunmasıdır. Bu sayede yöneticiler, işletmenin geleceğine dair stratejik kararları daha kolay bir şekilde alabilir. İş dünyasında “veriye dayalı karar verme” ya da vermeme bir şirketin kâr veya iflas etmesi arasındaki farkı belirler. Veriye dayalı kararlar veren yöneticiler yatırımlarını, ellerindeki iş gücünü ve dikkatlerini nereye yönlendirmeleri gerektiği konusunda daha kesin ve doğruluk oranı daha yüksek kararlar verebilir. Bunların dışında, aksama noktalarını ve darboğazları fark ederek bunları gidermek üzere hamleler yapabilir veya eyleme geçmemeye karar verebilirler. Sıklıkla göz ardı edilen bir gerçeklik olsa da; bazı aksaklıkları gidermek üzere harekete geçmek onların varlığına göz yummaktan daha masraflı ve işletme açısından daha zararlıdır. Ancak tüm bu kararların somut verilere dayanılarak alınması gerekir.

İş zekası sistemleri bu anlamda otellere gelir yönetimi, kârlılık hesaplaması, fiyatların düzenlenmesi ve pazarlama etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük fayda sağlar.

Protel tarafından otel işletmelerine özel olarak sunulan iş zekası ve raporlama çözümü ile tanışın:

Protel tarafından otel işletmelerine özel olarak sunulan iş zekası ve raporlama çözümü ile tanışın: