Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

İşbu Protel Holding Çalışan Adayı Açık Rıza Metni’ni onaylayarak Protel Holding A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”nin incelenmek üzere tarafınızla paylaşıldığını ve tarafınızca incelenmiş olduğunu, tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğunuzu, tüm bu şartlar dâhilinde herhangi bir etki altında kalmaksızın aşağıda yer verilen kişisel verilerinizin;

Kimlik : Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal.

İletişim : Adres, e-posta, cep telefonu.

Özlük : Özgeçmiş bilgileri, ücret teklifi, askerlik durumu, ehliyet bilgisi, sigara kullanımı.

Mesleki Deneyim : Diploma ve eğitim bilgileri, kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, iş tecrübeleri.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Fotoğraf.

Sağlık Bilgileri : Engellilik durumu

“Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” kapsam ve sınırında işlenmesi ve yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rızanızı verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.