0850 333 7785
E-Destek

Otel İş Zekâsı Ve Raporlama Çözümleri

Protel iş zekâsı ve raporlama sistemleriyle
işletmenizdeki tüm ayrıntıları takip edin.

contact button

down button

down button

down button

Otelinizin gerçek değerini ortaya çıkarın.

İş zekâsı, günümüzde giderek daha fazla sektörde gündeme gelen ve önem kazanmaya başlayan bir kavram. Peki, iş zekâsı tam olarak nedir?

 

İş zekâsı bir işletmenin tüm etkileşim, alım satım, stok gibi kaynaklarından gelen her türlü verinin toplanarak işletmenin dünü bugün ve yarınıyla ilgili bir “büyük resim” oluşturulması yönündeki çabalara denir. Günümüzde bu yöndeki çabalar yazılımların tekelindedir. Yazılımların, farklı kaynaklardan gönderilen büyük yığınlar hâlindeki verileri işleyip anlamlandırabilme becerisi sayesinde, denetimci veya karar alıcıların durum değerlendirmesi yapması veya eyleme geçmesi daha kolay hâle gelmiştir.

 

Son yıllarda, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de iş zekâsı kavramı kullanışlılığını ve faydasını kanıtlayarak önemini giderek arttırmaktadır. İş zekası çözümleri uyumlu oldukları yazılımlar arasında veri aktarımını sağlayarak otel yönetimini ve otel programı kullanımını daha verimli hale getirmektedir.

Otelinizin gerçek değerini ortaya çıkarın.

İş zekâsı, günümüzde giderek daha fazla sektörde gündeme gelen ve önem kazanmaya başlayan bir kavram. Peki, iş zekâsı tam olarak nedir?

 

İş zekâsı bir işletmenin tüm etkileşim, alım satım, stok gibi kaynaklarından gelen her türlü verinin toplanarak işletmenin dünü bugün ve yarınıyla ilgili bir “büyük resim” oluşturulması yönündeki çabalara denir. Günümüzde bu yöndeki çabalar yazılımların tekelindedir. Yazılımların, farklı kaynaklardan gönderilen büyük yığınlar hâlindeki verileri işleyip anlamlandırabilme becerisi sayesinde, denetimci veya karar alıcıların durum değerlendirmesi yapması veya eyleme geçmesi daha kolay hâle gelmiştir.

 

Son yıllarda, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de iş zekâsı kavramı kullanışlılığını ve faydasını kanıtlayarak önemini giderek arttırmaktadır.İş zekası çözümleri uyumlu oldukları yazılımlar arasında veri aktarımını sağlayarak otel yönetimini ve otel programı kullanımını daha verimli hale getirmektedir.

Otelinizin gerçek değerini ortaya çıkarın.

İş zekâsı, günümüzde giderek daha fazla sektörde gündeme gelen ve önem kazanmaya başlayan bir kavram. Peki, iş zekâsı tam olarak nedir?

 

İş zekâsı bir işletmenin tüm etkileşim, alım satım, stok gibi kaynaklarından gelen her türlü verinin toplanarak işletmenin dünü bugün ve yarınıyla ilgili bir “büyük resim” oluşturulması yönündeki çabalara denir. Günümüzde bu yöndeki çabalar yazılımların tekelindedir. Yazılımların, farklı kaynaklardan gönderilen büyük yığınlar hâlindeki verileri işleyip anlamlandırabilme becerisi sayesinde, denetimci veya karar alıcıların durum değerlendirmesi yapması veya eyleme geçmesi daha kolay hâle gelmiştir.

 

Son yıllarda, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de iş zekâsı kavramı kullanışlılığını ve faydasını kanıtlayarak önemini giderek arttırmaktadır. İş zekası çözümleri uyumlu oldukları yazılımlar arasında veri aktarımını sağlayarak otel yönetimini ve otel programı kullanımını daha verimli hale getirmektedir.

Protel tarafından otel işletmelerine özel olarak sunulan
iş zekâsı ve raporlama çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Protel tarafından otel işletmelerine özel olarak sunulan
iş zekâsı ve raporlama çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Protel tarafından otel işletmelerine özel olarak sunulan
iş zekâsı ve raporlama çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

İş zekâsı sistemlerinin turizm sektöründe kullanım alanı var mıdır?

“Turizm” kavramı doğrudan insan davranışlarından doğan bir eylemdir. Dolayısıyla turizm sektörü doğrudan insan davranışlarına, eğilimlerine ve tercihlerine bağlıdır. Bu da sektörün psikolojik ve sosyolojik bir yönü olduğu anlamına gelir. İnsanların ve kitlelerin tercihlerini etkileme potansiyeli olan etkenlerin çokluğu hesaba katılırsa, böyle bir sektörde yalnızca insan öngörüsüne dayalı tahminler yapmanın riskleri daha kolay anlaşılır.

 

Dünya tarihinde olduğu gibi ülkemiz turizm tarihi de bir dizi, film, roman veya küçük bir kıvılcım yüzünden turizm patlaması yaşayan ya da tam aksine bir yıldız gibi kayıp giden ve unutulan turistik merkezlerle doludur. İşte iş zekâsı sistemleri toplayabildikleri tüm kaynaklardan veri toplayarak insanların ölçülebilir bilgileri görmesini kolaylaştırır ve gelecekte karşılaşılabilecek beklenmedik olayları daha öngörülebilir kılar.

İş zekâsı ve raporlama sistemlerinin otellere faydaları nelerdir?

İş zekâsı sistemlerinin en belirgin faydası, mevcut iş süreçlerinin hâlihazırdaki durumuna dair net bir resim sunmasıdır. Bu sayede yöneticiler, işletmenin geleceğine dair stratejik kararları daha kolay bir şekilde alabilir. İş dünyasında “veriye dayalı karar verme” ya da vermeme bir şirketin kâr veya iflas etmesi arasındaki farkı belirler. Veriye dayalı kararlar veren yöneticiler yatırımlarını, ellerindeki iş gücünü ve dikkatlerini nereye yönlendirmeleri gerektiği konusunda daha kesin ve doğruluk oranı daha yüksek kararlar verebilir. Bunların dışında, aksama noktalarını ve darboğazları fark ederek bunları gidermek üzere hamleler yapabilir veya eyleme geçmemeye karar verebilirler. Sıklıkla göz ardı edilen bir gerçeklik olsa da; bazı aksaklıkları gidermek üzere harekete geçmek onların varlığına göz yummaktan daha masraflı ve işletme açısından daha zararlıdır. Ancak tüm bu kararların somut verilere dayanılarak alınması gerekir.

 

İş zekâsı sistemleri bu anlamda otellere gelir yönetimi, kârlılık hesaplaması, fiyatların düzenlenmesi ve pazarlama etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük fayda sağlar.

Otelcilikte iş zekâsının kullanılabileceği örnekler var mıdır?

Oteller online ve offline pek çok satış kanalıyla çalışmaktadır. Bunların hepsinin performanslarının değerlendirilmesi, dönemsel iniş çıkışların yorumlanması hatta hangi müşteri profillerinin hangi kanallardan geldiğinin belirlenmesi reklam ve pazarlama maliyetlerini düşürebileceği gibi, mevcut bütçenin de çok daha yüksek geri dönüş üretecek şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

 

Bunun dışında otel içindeki spa merkezi, hamam, spor salonu, havuz gibi olanakların kullanımını, bunlara hangi müşteri profilinin, hangi dönemlerde ne kadar ilgi gösterdiği gibi verileri de toplar. Bu bilgiler de pazarlama çabalarını desteklemek veya doğrudan ve dolaylı yoldan müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanılabilir.

İş zekâsı yazılımları çok karmaşık raporları okumanın zorluklarını nasıl aşıyor?

İş zekâsı yazılımları çok çeşitli ve büyük boyutlarda veri toplar. Ancak bu yazılımlar tasarlanırken insan etkeni göz önünde bulundurulur. Yani bu yazılımların ürettiği raporlar anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmalıdır. Zaten “anlamlandırılabilir rapor” teriminin de ifade ettiği şey budur. Raporları anlamlandırılabilir hâle getirmenin birçok tekniği vardır. Yazılımın teknik ve tasarım kalitesinin haricinde bu tekniklerin belli başlıları arasında görselleştirme veya grafikleştirme vardır. Diğer bir yöntemse sunulan verilerin mantıksal sınıflandırılmasıdır. Bu ve buna benzer daha birçok yöntemden bir veya birkaçı farklı raporlama tiplerinde kullanıldığında raporlar çok daha kolay anlaşılır hâle gelmektedir. Özellikle belirli bir süre aynı tür yazılımı kullanmaya alışmış bir göz, bir raporu incelediğinde, birkaç saniye içinde genel duruma dair bir fikir edinebilmektedir.

Protel’in oteller için sunduğu iş zekâsı yazılımları var mı?

Protel dünya çapında kendini kanıtlamış, otellere özel iş zekâsı yazılımlarını otelcilerin hizmetine sunmaktadır. Bunların başında gelen ClickView ve ClickHotel yukarıda sayılan tüm bu faydaları ve daha fazlasını otelcilere sağlamak üzere geliştirilmiş çözümlerdir.

İş zekâsı sistemlerinin turizm sektöründe kullanım alanı var mıdır?

“Turizm” kavramı doğrudan insan davranışlarından doğan bir eylemdir. Dolayısıyla turizm sektörü doğrudan insan davranışlarına, eğilimlerine ve tercihlerine bağlıdır. Bu da sektörün psikolojik ve sosyolojik bir yönü olduğu anlamına gelir. İnsanların ve kitlelerin tercihlerini etkileme potansiyeli olan etkenlerin çokluğu hesaba katılırsa, böyle bir sektörde yalnızca insan öngörüsüne dayalı tahminler yapmanın riskleri daha kolay anlaşılır.

 

Dünya tarihinde olduğu gibi ülkemiz turizm tarihi de bir dizi, film, roman veya küçük bir kıvılcım yüzünden turizm patlaması yaşayan ya da tam aksine bir yıldız gibi kayıp giden ve unutulan turistik merkezlerle doludur. İşte iş zekâsı sistemleri toplayabildikleri tüm kaynaklardan veri toplayarak insanların bilgileri görmesini kolaylaştırır ve gelecekte karşılaşılabilecek beklenmedik olayları daha öngörülebilir kılar.

İş zekâsı ve raporlama sistemlerinin otellere faydaları nelerdir?

İş zekâsı sistemlerinin en belirgin faydası, mevcut iş süreçlerinin hâlihazırdaki durumuna dair net bir resim sunmasıdır. Bu sayede yöneticiler, işletmenin geleceğine dair stratejik kararları daha kolay bir şekilde alabilir. İş dünyasında “veriye dayalı karar verme” ya da vermeme bir şirketin kâr veya iflas etmesi arasındaki farkı belirler. Veriye dayalı kararlar veren yöneticiler yatırımlarını, ellerindeki iş gücünü ve dikkatlerini nereye yönlendirmeleri gerektiği konusunda daha kesin ve doğruluk oranı daha yüksek kararlar verebilir. Bunların dışında, aksama noktalarını ve darboğazları fark ederek bunları gidermek üzere hamleler yapabilir veya eyleme geçmemeye karar verebilirler. Sıklıkla göz ardı edilen bir gerçeklik olsa da; bazı aksaklıkları gidermek üzere harekete geçmek onların varlığına göz yummaktan daha masraflı ve işletme açısından daha zararlıdır. Ancak tüm bu kararların somut verilere dayanılarak alınması gerekir.

 

İş zekâsı sistemleri bu anlamda otellere gelir yönetimi, kârlılık hesaplaması, fiyatların düzenlenmesi ve pazarlama etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük fayda sağlar.

Otelcilikte iş zekâsının kullanılabileceği örnekler var mıdır?

Oteller online ve offline pek çok satış kanalıyla çalışmaktadır. Bunların hepsinin performanslarının değerlendirilmesi, dönemsel iniş çıkışların yorumlanması hatta hangi müşteri profillerinin hangi kanallardan geldiğinin belirlenmesi reklam ve pazarlama maliyetlerini düşürebileceği gibi, mevcut bütçenin de çok daha yüksek geri dönüş üretecek şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

 

Bunun dışında otel içindeki spa merkezi, hamam, spor salonu, havuz gibi olanakların kullanımını, bunlara hangi müşteri profilinin, hangi dönemlerde ne kadar ilgi gösterdiği gibi verileri de toplar. Bu bilgiler de pazarlama çabalarını desteklemek veya doğrudan ve dolaylı yoldan müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanılabilir.

İş zekâsı yazılımları çok karmaşık raporları okumanın zorluklarını nasıl aşıyor?

İş zekâsı yazılımları çok çeşitli ve büyük boyutlarda veri toplar. Ancak bu yazılımlar tasarlanırken insan etkeni göz önünde bulundurulur. Yani bu yazılımların ürettiği raporlar anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmalıdır. Zaten “anlamlandırılabilir rapor” teriminin de ifade ettiği şey budur. Raporları anlamlandırılabilir hâle getirmenin birçok tekniği vardır. Yazılımın teknik ve tasarım kalitesinin haricinde bu tekniklerin belli başlıları arasında görselleştirme veya grafikleştirme vardır. Diğer bir yöntemse sunulan verilerin mantıksal sınıflandırılmasıdır. Bu ve buna benzer daha birçok yöntemden bir veya birkaçı farklı raporlama tiplerinde kullanıldığında raporlar çok daha kolay anlaşılır hâle gelmektedir. Özellikle belirli bir süre aynı tür yazılımı kullanmaya alışmış bir göz, bir raporu incelediğinde, birkaç saniye içinde genel duruma dair bir fikir edinebilmektedir.

Protel’in oteller için sunduğu iş zekâsı yazılımları var mı?

Protel dünya çapında kendini kanıtlamış, otellere özel iş zekâsı yazılımlarını otelcilerin hizmetine sunmaktadır. Bunların başında gelen ClickView ve ClickHotel yukarıda sayılan tüm bu faydaları ve daha fazlasını otelcilere sağlamak üzere geliştirilmiş çözümlerdir.