0850 333 7785
E-Destek

e-Dönüşüm Çözümleri

İşletmenizin elektronik dönüşüm sürecinde Protel daima yanınızda!

contact button

down button

down button

down button

Gelecek e-dönüşümle şekilleniyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda, devlet ve işletme arasında yürütülen mali süreçlerin kontrolü elektronik ortama aktarılmaya başlandı. Elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) olarak adlandırılan geçiş süreci, vergi mükelleflerinin denetlenmesi, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve süreçlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi açısından büyük kolaylıklar sağladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve işletme cirosuna bağlı olarak kademeli bir şekilde kapsamı genişletilen e-dönüşüme geçiş zorunluluğu, gün geçtikçe daha küçük ölçekli işletmeleri de kapsamaya başlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının özel entegratör listesinde bulunan ve 30 yıldır konuk ağırlama ve turizm teknolojileri sektöründe yer alan Protel; konuk ağırlama işletmelerinin e-dönüşüm ihtiyaçlarının tamamına yanıt verecek kapsamlı çözümler sunuyor.

Gelecek e-dönüşümle şekilleniyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda, devlet ve işletme arasında yürütülen mali süreçlerin kontrolü elektronik ortama aktarılmaya başlandı. Elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) olarak adlandırılan geçiş süreci, vergi mükelleflerinin denetlenmesi, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve süreçlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi açısından büyük kolaylıklar sağladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve işletme cirosuna bağlı olarak kademeli bir şekilde kapsamı genişletilen e-dönüşüme geçiş zorunluluğu, gün geçtikçe daha küçük ölçekli işletmeleri de kapsamaya başlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının özel entegratör listesinde bulunan ve 30 yıldır konuk ağırlama ve turizm teknolojileri sektöründe yer alan Protel; konuk ağırlama işletmelerinin e-dönüşüm ihtiyaçlarının tamamına yanıt verecek kapsamlı çözümler sunuyor.

Gelecek e-dönüşümle şekilleniyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda, devlet ve işletme arasında yürütülen mali süreçlerin kontrolü elektronik ortama aktarılmaya başlandı. Elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) olarak adlandırılan geçiş süreci, vergi mükelleflerinin denetlenmesi, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve süreçlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi açısından büyük kolaylıklar sağladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve işletme cirosuna bağlı olarak kademeli bir şekilde kapsamı genişletilen e-dönüşüme geçiş zorunluluğu, gün geçtikçe daha küçük ölçekli işletmeleri de kapsamaya başlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının özel entegratör listesinde bulunan ve 30 yıldır konuk ağırlama ve turizm teknolojileri sektöründe yer alan Protel; konuk ağırlama işletmelerinin e-dönüşüm ihtiyaçlarının tamamına yanıt verecek kapsamlı çözümler sunuyor.

E-Dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya
tıklayarak internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

E-Dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya
tıklayarak internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

E-Dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya
tıklayarak internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin icon

facebook icon

twitter icon

instagram icon

youtube icon

google plus icon

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin icon

facebook icon

twitter icon

instagram icon

youtube icon

google plus icon

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin icon

facebook icon

twitter icon

instagram icon

youtube icon

google plus icon

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin iconfacebook icon

twitter iconinstagram icon

youtube icongoogle plus icon

E-fatura nedir?

E-fatura, veri format ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-fatura sayesinde işletmenizin fatura süreçlerini hızlıca yönetebilir ve fatura gönderme – alma işlemlerini elektronik platformda hızlıca tamamlayabilirsiniz. E-fatura uygulamasında amaç taraflar arasında güvenli , zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktadır. E-fatura uygulaması kapsamında sadece kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alan kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

E-arşiv nedir?

E-arşiv, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere veya son kullanıcılara düzenlenen kâğıt faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. E-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

E-defter nedir?

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. “Yevmiye Defteri” ve “Büyük Defter (Defter-i Kebir)” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

E-ihracat

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen ihracat faturaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

E-irsaliye

e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan sevk irsaliyesinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir. Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye alınabilir.

Hangi işletmeler e-dönüşüm çözümlerini kullanmak zorundadır?

Teknolojik dönüşümün, hayatımızın her alanına sirayet ettiği günümüz koşullarında, Maliye Bakanlığının denetleme gücünü arttıran ve işletmeleri daha yakından takip edebilmesine imkân veren e-dönüşüm çözümleri, başlangıçta yalnızca belirli miktarın üzerinde cirosu olan şirketler için zorunlu tutulmaktaydı. Geçtiğimiz yıllar içinde, e-dönüşüm sistemlerinin başarılı olmasıyla birlikte, bu çözümlerin zorunluluk kapsamı genişletildi ve giderek, daha düşük cirolu şirketler de bu kapsama dâhil edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının, e-dönüşüm uygulamasına yönelik yapmış olduğu güncellemeler, kanun ve tebliğ değişiklikleri, bu çözümlerin ilerleyen yıllarda bütün işletmeler için zorunlu hâle getirileceğinin sinyalini vermektedir. İşletmeniz için hangi e-dönüşüm sisteminin zorunlu tutulduğu ve hangi e-dönüşüm sistemlerinin iş süreçlerinizi hızlandıracağı hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz, aşağıda yer alan iletişim formunu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Saklama Hizmeti

Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen elektronik faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Elektronik faturanın kâğıda basımı geçerli olmayıp elektronik dosya biçiminde saklanması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre söz konusu saklama zorunluluğu elektronik faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on yıldır. Protel e-dönüşüm hizmeti kapsamında Elektronik Saklama Hizmeti Veren Yetkili Şirketler arasında yeralmaktadır.

E-fatura nedir?

E-fatura, veri format ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-fatura sayesinde işletmenizin fatura süreçlerini hızlıca yönetebilir ve fatura gönderme – alma işlemlerini elektronik platformda hızlıca tamamlayabilirsiniz. E-fatura uygulamasında amaç taraflar arasında güvenli , zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktadır. E-fatura uygulaması kapsamında sadece kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alan kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

E-arşiv nedir?

E-arşiv, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere veya son kullanıcılara düzenlenen kâğıt faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. E-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

E-defter nedir?

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. “Yevmiye Defteri” ve “Büyük Defter (Defter-i Kebir)” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

E-ihracat

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen ihracat faturaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

E-irsaliye

e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan sevk irsaliyesinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir. Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye alınabilir.

Hangi işletmeler e-dönüşüm çözümlerini kullanmak zorundadır?

Teknolojik dönüşümün, hayatımızın her alanına sirayet ettiği günümüz koşullarında, Maliye Bakanlığının denetleme gücünü arttıran ve işletmeleri daha yakından takip edebilmesine imkân veren e-dönüşüm çözümleri, başlangıçta yalnızca belirli miktarın üzerinde cirosu olan şirketler için zorunlu tutulmaktaydı. Geçtiğimiz yıllar içinde, e-dönüşüm sistemlerinin başarılı olmasıyla birlikte, bu çözümlerin zorunluluk kapsamı genişletildi ve giderek, daha düşük cirolu şirketler de bu kapsama dâhil edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının, e-dönüşüm uygulamasına yönelik yapmış olduğu güncellemeler, kanun ve tebliğ değişiklikleri, bu çözümlerin ilerleyen yıllarda bütün işletmeler için zorunlu hâle getirileceğinin sinyalini vermektedir. İşletmeniz için hangi e-dönüşüm sisteminin zorunlu tutulduğu ve hangi e-dönüşüm sistemlerinin iş süreçlerinizi hızlandıracağı hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz, aşağıda yer alan iletişim formunu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Saklama Hizmeti

Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen elektronik faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Elektronik faturanın kâğıda basımı geçerli olmayıp elektronik dosya biçiminde saklanması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre söz konusu saklama zorunluluğu elektronik faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on yıldır. Protel e-dönüşüm hizmeti kapsamında Elektronik Saklama Hizmeti Veren Yetkili Şirketler arasında yeralmaktadır.