509 No’lu Yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği: Dijital Dönüşüm

0

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 No’lu Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte elektronik belgelerin kullanımı ve denetiminde bazı değişiklikler yapıldı. Sizler için E-Fatura ve e-Arşiv süreçleriyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi derledik.

Yeni VUK Tebliği Nedir, Neler İçeriyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB, 19 Ekim 2019 tarihli resmi gazetede yer alan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-belge mevzuatında sadeleştirme sağladıklarını bildirdi. Tebliğ e-Sigorta belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont belgesi düzenleyen mükellefleri de kapsama alırken; e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için ciro limitini 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye indirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 509 no’lu tebliğde 16 adet genel tebliğin birleştirildiğini ve bu tebliğ ile mükellef sayısında artış beklediklerini ifade etti.

Neden Böyle Bir Değişikliğe Gidiliyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı, ekonomik faaliyetleri elektronik ortamda denetleme, kâğıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan maliyetleri azaltma, belgelerde standart format oluşturma, mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırma, kayıt dışılığı ortadan kaldırma ve tüm tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmelerinin temin edilmesi amacıyla bu tebliği yayınladı.

Vergi Usul Kanunu’nda Neler Öne Çıkıyor?

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğu bildirilmiştir

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tebliğ Kimleri Kapsıyor?

Mevcut e-fatura mükellefleri ve brüt hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan vergi mükellefleri yeni tebliğ kapsamında 1 Ocak 2020’den itibaren gerekli e-dönüşüm çözümlerini kullanmaya başlamakla yükümlü.

Ne Zaman Geçiş Yapmak Gerekiyor?

Mevcutta e-fatura kullanan firmalar, 1 Ocak 2020 itibariyle e-arşiv çözümüne de geçmek yükümlülüğünde. Firmanın e-fatura uygulamasına dahil olması durumunda e-defter kullanımı da zorunlu hale geliyor. E-İrsaliyeye geçiş zorunluluğu için ise son tarih 1 Temmuz 2020.

Nasıl Geçiş Yapılıyor?

https://mbireysel.kamusm.gov.tr/nb.go adresinden (Tübitak KAMU SM’den) mali mühür başvurusu yapıp temin ettikten sonra Protel müşteri temsilcisi ile temasa geçerek teklif alabilirler. Tebliğ gereklilikleri haricinde e-dönüşüm çözümü kullanmak isteyen firmalar, zorunlu tarihi beklemeksizin gönüllü olarak daha erken geçiş yapabilirler.

Protel, Bu Tebliğe Uyumluluk için Hangi E-Dönüşüm Çözümlerini Sunuyor?

Protel, konaklama ve restoran işletmeciliği sektöründeki müşterileri için PortalPlus çözümü ile e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter ve e-irsaliye modüllerini destekliyor. Müşteriler, Protel entegratörlüğünü tercih edebileceği gibi entegre olduğumuz iş ortaklarımız olan entegratörleri de tercih edebilirler.

Tebliğin Gerekliliklerini Yerine Getirmeyenler için Yaptırımlar Neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilmesine rağmen e-defter uygulamasına verilen süre içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
Tercihlerini bu bentte belirtilen süre içinde bildirmeyen mükellefler hakkında bu fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen tarihler esas alınır. Ayrıca yapılan tercih, tercih bildirim süresi içinde yapılan değişiklikler hariç olmak üzere, müteakip hesap dönemlerine ait tüm aylar için geçerlidir. Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede gerçekleştirmeyenler hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate alınır.

Vergi Usul Kanunu 509 Genel Tebliği’ni okumak için tıklayın.

Protel E-Dönüşüm Çözümleri – PortalPLUS

Protel’in E-Dönüşüm çözümleriyle ilgili bilgi almak için aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz:

Tel:  0850 333 77 85

Dahili: 377

    CEVAP VER

    Lütfen yorumunuzu giriniz!
    Lütfen isminizi buraya giriniz