Gelir Yönetimi Gerçeği

Bugünün Otel İşletmecileri için Prensipler

 

Gelir yönetimi, temelinde gelir kaynaklarınızın ve gider kalemlerinizin belirlenip verimli ve verimsiz yanların ortaya konması ve ardından verimsizliklerin giderilmesini esas alır. Gelir yönetiminin etkili biçimde uygulanması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar:

  • Gelir kaynakları ve gider kalemlerinin belirlenmesi;
  • Gelir gider miktarlarının belirlenmesi;
  • Hata, aksaklık ya da verimsizliklerin tespiti;
  • Gerekli düzeltmelerin yapılıp önlemlerin alınması;

Yapılan tahminlerin ve uygulamaların isabet ve etkinlik oranının belirlenmesi ve düzenli olarak takip edilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu eşsiz kaynağı mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.