e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Uygulamasını Kimler Kullanabilir?

Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan mal alan mükelleflerden, 2011 sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı bulunanlar, e-Defter zorunluluk kapsamına giren mükellefler arasında yer almaktadır.

e-Defter uygulamasını kullanmaya başlayan bir firma, içeriği Gelir İdaresi Başkanlığına göndermez, muhasebe kayıtları GİB’e aktarılmaz. Yalnızca özet olarak kabul edilen “berat” GİB’e gönderilir.

e-Defter beratı ise; GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlanan e-Defterlerin geçerlilik kazanabilmesi için defter bilgileri, firma bilgileri, mali müşavir bilgileri ve vergi detaylarıyla birlikte mali mühür ile birlikte belli bir formatta GİB’e iletilmesidir. GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak tutulan e-Defterler, kağıt baskıya dökülmeden kaydedilir, değişmezliği ve kaynağının güvenilirliği garanti altına alınır.

e-Defter Uygulamasını Kimler Kullanabilir?

Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan mal alan mükelleflerden, 2011 sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı bulunanlar, e-Defter zorunluluk kapsamına giren mükellefler arasında yer almaktadır.

e-Defter uygulamasını kullanmaya başlayan bir firma, içeriği Gelir İdaresi Başkanlığına göndermez, muhasebe kayıtları GİB’e aktarılmaz. Yalnızca özet olarak kabul edilen “berat” GİB’e gönderilir.

e-Defter beratı ise; GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlanan e-Defterlerin geçerlilik kazanabilmesi için defter bilgileri, firma bilgileri, mali müşavir bilgileri ve vergi detaylarıyla birlikte mali mühür ile birlikte belli bir formatta GİB’e iletilmesidir. GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak tutulan e-Defterler, kağıt baskıya dökülmeden kaydedilir, değişmezliği ve kaynağının güvenilirliği garanti altına alınır.

e-Defterin Avantajları Nelerdir?

Güvenli
Kayıt

Matbu ortamda muhafaza edilen verileri kaybetme riski her zaman mevcuttur. Dijital ortamda saklanan verileriniz güvende olur.

Kolay
Entegrasyon

e-Defter çözümünü, Protel otel ve restoran otomasyonu çözümleri ile kolayca entegre ederek hızla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Zaman ve Personel Tasarrufu

Defter kayıtlarını çok daha kısa sürede dijital ortama aktaracağınız için ekstra personele ihtiyaç duymaz ve zaman harcamazsınız.

Doğa Dostu
Çözüm

Defter kayıtları için yüzlerce kağıt harcamanıza gerek kalmaz; hem matbu masraflardan kurtulur hem de doğa dostu bir çözüm kullanırsınız.

e-Defterin Avantajları Nelerdir?

Güvenli
Kayıt

Matbu ortamda muhafaza edilen verileri kaybetme riski her zaman mevcuttur. Dijital ortamda saklanan verileriniz güvende olur.

Kolay
Entegrasyon

e-Defter çözümünü, Protel otel ve restoran otomasyonu çözümleri ile kolayca entegre ederek hızla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Zaman ve Personel Tasarrufu

Defter kayıtlarını çok daha kısa sürede dijital ortama aktaracağınız için ekstra personele ihtiyaç duymaz ve zaman harcamazsınız.

Doğa Dostu
Çözüm

Defter kayıtları için yüzlerce kağıt harcamanıza gerek kalmaz; hem matbu masraflardan kurtulur hem de doğa dostu bir çözüm kullanırsınız.