E-İrsaliyeyle İlgili Sık Sorulan Sorular

0

E-irsaliye nedir ?

Hâlihazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş, alıcısına elektronik ortamda iletilen ve elektronik ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir.

E-irsaliye, taşıma irsaliyesi yerine geçer mi?

Hayır. E-irsaliye taşıma irsaliyesi niteliği taşımaz.

E-irsaliye uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?

Mükellefler, e-irsaliye uygulamasından
Kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB sistemlerine bütünleşmesi yoluyla;
www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
BİG’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanabileceklerdir.

E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hangi e-irsaliye yöntemini seçecek?

Hâlihazırda e-fatura uygulamasında dâhil olan mükellefler, e-fatura uygulamasında yararlanmakta oldukları yöntemle e-irsaliyeye geçiş yapabilecektir. E-faturada kullanılan yöntem dışında farklı bir yöntem kullanılamayacaktır.

Uygulamadan kimler yararlanabilir ?

E-irsaliye uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler, istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamadan faydalanabilirler.

E-dönüşüm ve özel entegratörlük hizmetleriyle ilgili, uzmanlarımızdan bilgi almak istemez misiniz? Tıklayın, size ulaşalım.

E-irsaliye uygulamasıyla ilgili zorunluluklar nelerdir?

E-irsaliyenin, malın fiilî sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemlerine başarılı biçimde iletilmesi, malın sevki için yeterlidir.
Malın fiilî sevki sırasında araç içinde de e-irsaliyenin bir kâğıt çıktısının bulunması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir.
Söz konusu kâğıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra alıcı tarafından muhafaza veya ibraz zorunluluğu da bulunmamaktadır. E-irsaliyenin düzenlenmesinden önce e-fatura düzenlenmişse e-irsaliye üzerinde, ilgili e-fatura tarihinin ve belge numarasının bulunması zorunludur.
E-irsaliyelerde karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
E-irsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kâğıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

E-irsaliyede bulunması zorunlu bilgiler nelerdir?

E-irsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası; e-irsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası. Müşterinin adı, ticaret ünvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, işyeri adresi ve işyeri adresinden farklı olması hâlinde, teslimat adresi. Taşınan malın cinsi, miktarı, fiilî sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiilî sevk zamanı.
Mükellefler, e-irsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak, ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilecektir.

E-irsaliye uygulamasına geçişle beraber mükellefler, ayrı işlemler için hem e-irsaliye hem de kâğıt irsaliye düzenleyebilecekler mi?

Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar söz konusu belgeleri kâğıt olarak da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dâhil olunan tarihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kâğıt ortamda belge düzenlenmesi hâlinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.

E-fatura kullanıcısıyım; ama irsaliye düzenleme zorunluluğum yok. Yine de e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda mıyım?

E-irsaliye uygulamasına geçiş zorunlulu olmamakla beraber, e-irsaliye düzenlemiyor olsanız bile, tarafınıza kesilen e-irsaliye belgelerini alabilmek için e-irsaliye uygulamasına isterseniz dâhil olabilirsiniz.

E-irsaliye belge numarasının formatı nedir?

3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir.

Malın fiilî sevki için, alıcısına başarılı şekilde iletilmesi zorunlu mudur?

E-irsaliyenin, malın fiilî sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemlerine başarılı olarak iletilmesi, malın fiilî sevki için yeterlidir. E-irsaliye belgenizin GİB durum kodu “1200, 1220 veya 1300” ise fiilî sevkiyata başlanabilir.
Bununla birlikte; düzenlenen e-irsaliyenin GİB sistemleri üzerinden alıcısına başarılı şekilde iletilmesi gerekmektedir.

E-irsaliye uygulamasına geçtiğimde e-faturanın kâğıt çıktısı irsaliye olarak kullanılabilecek mi?

433 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15. maddesinde belirtilen uygulamadan (e-faturanın kâğıt çıktısının irsaliye yerine geçen belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün olacaktır.

E-dönüşüm ve özel entegratörlük hizmetleriyle ilgili, uzmanlarımızdan bilgi almak istemez misiniz? Tıklayın, size ulaşalım.

Muhtelif müşteriler adına düzenlenen irsaliyeler, e-irsaliye kapsamında olacak mı?

Alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiilî sevki sırasında muhtelif müşteriler adına düzenlenen irsaliyeler kağıt ortamda düzenlenecektir. Malın asıl muhatabına teslimi sırasında e-irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

Son kullanıcıya düzenlenen irsaliyeler, e-irsaliye kapsamında olacak mı?

E-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan son kullanıcıya kâğıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

Sevkiyat sırasında araç içinde e-irsaliye belgesinin kâğıt çıktısının bulunması zorunlu mudur?

Malın fiilî sevki sırasında araç içinde e-irsaliyenin kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.

E-irsaliye belgesinde şoför, plaka ,vb. alanlar zorunlu mu?

Araç, dorse şasi numarası, plaka, şoför bilgisi kısımlarını doldurmak tercihe bağlıdır.

E-irsaliye’de yol denetimi nasıl olacak?

Denetim memurları, ellerinde bulunan tabletlerle, belge üzerinde yer verilmesi zorunlu karekod veya barkod bilgisini okutarak, e-irsaliyenin bilgilerine erişebilecekler.

E-irsaliye’ de kabul/ret süreci nasıl olacak?

  • Kendisine e-irsaliye düzenlenen mükellefler isterlerse e-irsaliye belgesine konu olan mallara ilişkin olarak:
  • Ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini;
  • Teslim alınmayan veya reddedilen mal miktarını ve nedenini;
  • Eksik/fazla mal miktarını

uygulama üzerinden, e-irsaliye yanıtıyla, e-irsaliye düzenleyene iletebilir.

Gelen irsaliye için birden fazla yanıt oluşturulabilir mi?

Bir e-irsaliye için bir yanıt oluşturabilir.

Gelen e-irsaliye belgesi için irsaliye yanıtı oluşturması zorunlu mu?

Hayır. Kendisine e-irsaliye düzenlenen mükellefler, isterlerse irsaliye yanıtı düzenleyebilir.

E-dönüşüm ve özel entegratörlük hizmetleriyle ilgili, uzmanlarımızdan bilgi almak istemez misiniz? Tıklayın, size ulaşalım.

E-irsaliyenin, hatalı vergi kimlik numarasına gönderilmesi durumunda izlenecek yol nedir?

E-irsaliyenin alıcısının ya da içeriğindeki malların tamamının hatalı olması hâlinde, alıcısı tarafından e-irsaliye yanıtı ile reddedilmesi mümkündür. Ancak ret işleminin, malın fiilî sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiilî sevkinden sonra gönderilecek ret yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir e-irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

İrsaliye Yanıtı, iade işlemlerinde düzenlenen irsaliyenin yerine kullanılabilir mi?

Hayır. E-irsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenecek olan sevk e-irsaliyesinin yerine geçmez. İade işlemlerinde ayrıca e-irsaliye düzenlenmelidir.

İrsaliye yanıtı için süre kısıtlaması var mı?

487 No.lu V.U.K. Genel Tebliği ve teknkik kılavuzda irsaliye yanıtının verilmesi için bir süre kısıtlaması belirtilmemiştir.

E-dönüşüm ve özel entegratörlük hizmetleriyle ilgili, uzmanlarımızdan bilgi almak istemez misiniz? Tıklayın, size ulaşalım.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz