0850 333 7785
E-Destek

Protel Portal

Arayüz Yazılımı

Protel Portal

Arayüz Yazılımı

Protel Portal

Protel Portal, Materials Control (MC) ve Logo yazılımlarının birbiriyle eş güdümlü çalışabilmesini sağlayan bir ara birimdir. Bu sistemler arasında bir çeşit sinir sistemi görevi üstlenerek birbirinden farklı olan bu yazılımların tek vücut hâlinde ve eş güdümlü çalışmasını sağlar. Benzer bilgilerin iki farklı sisteme girişinin yapılması gerekliliğini ortadan kaldırarak, iş gücü kaybını, kullanıcı hatalarını ve sistemler arasındaki tutarsızlığı engeller. Maliyetler, bütçeler kâr-zarar miktarları ve oranları çok daha kesin bir doğrulukla hesaplanır.

Protel Portal‘ın özellikleri

Stok takibi, muhasebe, finans, POS çözümlerinin birbiriyle bütünleşik çalışmasını sağlar.

Gün boyunca gelişen muhasebe etkinliklerinin kayıtlarını, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde tutar.

Tüm kanallarda gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarının kayıtlarını tutar; gerektiği durumlarda belgeleme yapar.

Stoka girilen ya da satılan ürünlerin KDV tutarlarının hesaplamasını yapar.

Mali kayıtların, faturaların ve diğer mali belgelerin merkezi yönetimini sağlar.

İstenirse diğer üçüncü taraf yazılımlarla entegre edilebilir.