0850 333 7785
E-Destek

Restoran Yönetim Sistemleri

İşletmenize en uygun restoran yazılımıyla
işinizi geleceğe taşıyın.

contact button

down button

down button

down button

Verimli işletmeler için doğru yazılımlar.

Restoran yönetim sistemleri ifadesiyle yaygın olarak kastedilen kavram aslında POS sistemleridir. Eskiden yalnızca siparişlerin alınması ve organize edilmesine yarayan POS sistemleri günümüzde bunun çok ötesinde işlevlere sahiptir. Bazı POS yazılımları o kadar gelişmiştir ki personel yönetimi, görev atamaları, vardiya düzenlemeleri, performans takibi gibi süreçleri dahi yönetebilmektedir.

Verimli işletmeler için doğru yazılımlar.

Restoran yönetim sistemleri ifadesiyle yaygın olarak kastedilen kavram aslında POS sistemleridir. Eskiden yalnızca siparişlerin alınması ve organize edilmesine yarayan POS sistemleri günümüzde bunun çok ötesinde işlevlere sahiptir. Bazı POS yazılımları o kadar gelişmiştir ki personel yönetimi, görev atamaları, vardiya düzenlemeleri, performans takibi gibi süreçleri dahi yönetebilmektedir.

Verimli işletmeler için doğru yazılımlar.

Restoran yönetim sistemleri ifadesiyle yaygın olarak kastedilen kavram aslında POS sistemleridir. Eskiden yalnızca siparişlerin alınması ve organize edilmesine yarayan POS sistemleri günümüzde bunun çok ötesinde işlevlere sahiptir. Bazı POS yazılımları o kadar gelişmiştir ki personel yönetimi, görev atamaları, vardiya düzenlemeleri, performans takibi gibi süreçleri dahi yönetebilmektedir.

Protel tarafından satışı gerçekleştirilen restoran yönetim sistemi çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Protel tarafından satışı gerçekleştirilen restoran yönetim sistemi çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Protel tarafından satışı gerçekleştirilen restoran yönetim sistemi çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Restoran yönetimi sistemlerinin türleri nelerdir?

Restoran yönetim sistemlerini birçok şekilde tasnif etmek mümkündür; ancak bu sınıflandırmalar arasında en kapsayıcı olanı bulut POS ve taşınmaz (on-premises) POS sistemleridir. Bunların arasındaki en temel fark; bulut POS’ların internette bir sunucuda yani bulutta konumlu olması, taşınmaz POS’larınsa işletmenin içindeki bir sunucuda barınmasıdır.

 

İki türdeki restoran otomasyon sisteminin de kendine özgü avantajları vardır. Restoran işletmeleri bu avantajları, maliyetleri ve işletmenin gereksinimlerini kıyaslayarak hangi POS’u seçeceğine karar vermelidir.

Restoran yönetiminde etkisi olan diğer yazılım ve donanımlar nelerdir?

Restoran yönetimi çok yönlü ve kapsamlı bir süreçtir. POS sistemi her ne kadar bu süreçte kilit bir konuma sahip olsa da süreçlerin tamamını yönetemez. Restoran işletmeciliğinde kullanılan diğer sistemler, ödeme kaydedici cihazlar ya da diğer adıyla EFT POS makineleri, garson el terminalleri, stok takip ve yönetim sistemleri, garson çağrı sistemleri, adisyon veya sipariş yazıcıları, mutfak ekranları ve diğer bazı yan sistemlerdir.

 

Restoran işletmeciliği süreçleri bir ürünün stoklara girmesinden, yemek olarak sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsadığından, birbirinden farklı ve her biri bu sürecin bir yönünü kapsayan yazılım ve donanımların olması doğaldır.

Restoran yönetimi sistemlerinin amacı nedir?

Restoran yönetim sistemlerinin temel amaçlarından bazıları personel verimliliğini ve hizmet hızını arttırmak, sipariş ve hesap karışıklıklarını önlemek, stokların uygun takibi sayesinde ürünsüz kalmayı önlemek ve stok kayıplarını en aza düşürmektir.

 

Restoran işletmeciliğinin odak noktası müşteri olduğundan, doğrudan ya da dolaylı yoldan müşteri memnuniyeti sağlamaya etki eden restoran otomasyonu yazılımları oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir müşterinin, on beş dakika boyunca aç karnına bekleyip, sonrasında sipariş etmediği bir yemeği karşısında bulması işletmeye hatırı sayılır zararlar verip, saygınlığını zedeleyebilir. Benzer şekilde bir sipariş “unutulduğu” için kırk dakika boyunca yemek bekleyen müşteri de o restorandan övgüyle bahsetmeyecektir.

 

Bunların yanında sıkça değinilen bir konu da personel verimliliğini arttırma konusudur. Personel verimliliğini arttırmak ifadesiyle kastedilen, personelin daha az enerji harcayarak daha fazla iş yapabilmesini sağlamaktır. Böylece hizmet personeli müşteri memnuniyeti yaratabilmek için gereken çabayı, hatta daha fazlasını gösterecek enerjiyi bulabilir. Mutfak sipariş ekranları, sipariş yazıcıları ve el terminalleri bu anlamda hizmet personeline ve dolayısıyla restoran işletmesine büyük faydalar sağlar.

Restoran yönetim sistemlerinin maliyeti nasıl değerlendirilir?

Restoran yazılımı maliyetini değerlendirirken en önemli etken elbette ki işletmenin ihtiyaçlarıdır. Her işletmenin farklı bir tarzı, hizmet türü ve farklı bir müşteri kitlesi vardır. Bir restorandaki belirli bir müşteri profilini memnun edecek bir uygulama, farklı bir müşteri profili üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayabilir. Bu durumun tam tersi de mümkündür. Her restoran işletmesi kendi müşteri kitlesini memnun edecek uygulamalara yönelmelidir.

 

Restoranların en büyük hedeflerinden biri müşteri memnuniyeti olsa da tek amaçları bu değildir. Her işletme gibi restoranların da kârlılığını arttırması ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlaması gereklidir. Bunların yanında stok yönetimi, verimliliği arttırma, müşteri karşılama ve bilgilendirme, hizmet sürelerini kısaltma, masa yönetimi gibi yan sistemlerin de olumlu yönde ne kadar etkisi olduğu hesaplanır ve böylece gelir gider dengesine göre bir karar verilir.

 

Restoran yönetim sistemleri ve restoran çözümleri sunan Protel, bir restorana herhangi bir ürünü önermeden önce projelendirme yapar. Yani restoran işletmesinin ihtiyaçları belirlenir, bu ihtiyaçların giderilmesinin kârlılığa etkisi göz önünde bulundurulur ve restorana en yüksek faydayı sağlayacak seçenekler değerlendirilir.

Restoran yönetim sistemlerinde destek hizmetleri ne kadar önemlidir?

Restoran yönetim sistemi, bahsettiğimiz gibi restorandaki tüm yazılım ve donanımların sinir merkezi konumundadır. Yan sistem, donanım ve yazılımlar birbiriyle restoran yönetim sistemi üzerinden iletişim kurarak işlevlerini yerine getirebilir. Sadece bu bilgiyi göz önünde bulundurmak bile restoran yönetim sistemlerinde destek hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermeye yeterlidir.

 

Söz gelimi, bir arıza olduğunu ve restoran yönetim sisteminizin çalışmaz hâle geldiğini düşünün. Ulaşabileceğiniz, yardım isteyebileceğiniz Protel gibi profesyonel bir yardımcınız da yok. Bu durumda tüm yan sistemleriniz çalışmaz hâle gelecek, önceki ve mevcut siparişleri ve onların ne durumda olduğunu göremeyeceksiniz. Hatta daha ciddi durumlarda, ödeme alamamanız bile mümkün olabilir. Böyle bir durum, müşteri memnuniyetsizliğinin yanında, doğrudan maddi zarara ve iş kaybına da neden olacaktır.

 

Oysaki Protel gibi profesyonel destek hizmeti sunan bir firma; telefon, uzaktan erişim veya gerekiyorsa yerinde müdahale yoluyla, en kısa zamanda restoran işletmesinin sorununu çözebilir. Böyle profesyonel hizmet veren firmalar, zorunlu durumlarda işletmenin işlerinin aksamasını önlemek için yedek cihaz da bırakabilir. Böylece aksaklıklar, olabilecek en az hasarla atlatılmış olur. Yani sorumuzun yanıtı; restoran yönetim sistemlerinde destek hizmetleri hayati bir öneme sahiptir.

Restoran yönetimi sistemlerinin türleri nelerdir?

Restoran yönetim sistemlerini birçok şekilde tasnif etmek mümkündür; ancak bu sınıflandırmalar arasında en kapsayıcı olanı bulut POS ve taşınmaz (on-premises) POS sistemleridir. Bunların arasındaki en temel fark; bulut POS’ların internette bir sunucuda yani bulutta konumlu olması, taşınmaz POS’larınsa işletmenin içindeki bir sunucuda barınmasıdır.

 

İki türdeki restoran otomasyon sisteminin de kendine özgü avantajları vardır. Restoran işletmeleri bu avantajları, maliyetleri ve işletmenin gereksinimlerini kıyaslayarak hangi POS’u seçeceğine karar vermelidir.

Restoran yönetiminde etkisi olan diğer yazılım ve donanımlar nelerdir?

Restoran yönetimi çok yönlü ve kapsamlı bir süreçtir. POS sistemi her ne kadar bu süreçte kilit bir konuma sahip olsa da süreçlerin tamamını yönetemez. Restoran işletmeciliğinde kullanılan diğer sistemler, ödeme kaydedici cihazlar ya da diğer adıyla EFT POS makineleri, garson el terminalleri, stok takip ve yönetim sistemleri, garson çağrı sistemleri, adisyon veya sipariş yazıcıları, mutfak ekranları ve diğer bazı yan sistemlerdir.

 

Restoran işletmeciliği süreçleri bir ürünün stoklara girmesinden, yemek olarak sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsadığından, birbirinden farklı ve her biri bu sürecin bir yönünü kapsayan yazılım ve donanımların olması doğaldır.

Restoran yönetimi sistemlerinin amacı nedir?

Restoran yönetim sistemlerinin temel amaçlarından bazıları personel verimliliğini ve hizmet hızını arttırmak, sipariş ve hesap karışıklıklarını önlemek, stokların uygun takibi sayesinde ürünsüz kalmayı önlemek ve stok kayıplarını en aza düşürmektir.

 

Restoran işletmeciliğinin odak noktası müşteri olduğundan, doğrudan ya da dolaylı yoldan müşteri memnuniyeti sağlamaya etki eden restoran otomasyonu yazılımları oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir müşterinin, on beş dakika boyunca aç karnına bekleyip, sonrasında sipariş etmediği bir yemeği karşısında bulması işletmeye hatırı sayılır zararlar verip, saygınlığını zedeleyebilir. Benzer şekilde bir sipariş “unutulduğu” için kırk dakika boyunca yemek bekleyen müşteri de o restorandan övgüyle bahsetmeyecektir.

 

Bunların yanında sıkça değinilen bir konu da personel verimliliğini arttırma konusudur. Personel verimliliğini arttırmak ifadesiyle kastedilen, personelin daha az enerji harcayarak daha fazla iş yapabilmesini sağlamaktır. Böylece hizmet personeli müşteri memnuniyeti yaratabilmek için gereken çabayı, hatta daha fazlasını gösterecek enerjiyi bulabilir. Mutfak sipariş ekranları, sipariş yazıcıları ve el terminalleri bu anlamda hizmet personeline ve dolayısıyla restoran işletmesine büyük faydalar sağlar.

Restoran yönetim sistemlerinin maliyeti nasıl değerlendirilir?

Restoran yazılımı maliyetini değerlendirirken en önemli etken elbette ki işletmenin ihtiyaçlarıdır. Her işletmenin farklı bir tarzı, hizmet türü ve farklı bir müşteri kitlesi vardır. Bir restorandaki belirli bir müşteri profilini memnun edecek bir uygulama, farklı bir müşteri profili üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayabilir. Bu durumun tam tersi de mümkündür. Her restoran işletmesi kendi müşteri kitlesini memnun edecek uygulamalara yönelmelidir.

 

Restoranların en büyük hedeflerinden biri müşteri memnuniyeti olsa da tek amaçları bu değildir. Her işletme gibi restoranların da kârlılığını arttırması ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlaması gereklidir. Bunların yanında stok yönetimi, verimliliği arttırma, müşteri karşılama ve bilgilendirme, hizmet sürelerini kısaltma, masa yönetimi gibi yan sistemlerin de olumlu yönde ne kadar etkisi olduğu hesaplanır ve böylece gelir gider dengesine göre bir karar verilir.

 

Restoran yönetim sistemleri ve restoran çözümleri sunan Protel, bir restorana herhangi bir ürünü önermeden önce projelendirme yapar. Yani restoran işletmesinin ihtiyaçları belirlenir, bu ihtiyaçların giderilmesinin kârlılığa etkisi göz önünde bulundurulur ve restorana en yüksek faydayı sağlayacak seçenekler değerlendirilir.

Restoran yönetim sistemlerinde destek hizmetleri ne kadar önemlidir?

Restoran yönetim sistemi, bahsettiğimiz gibi restorandaki tüm yazılım ve donanımların sinir merkezi konumundadır. Yan sistem, donanım ve yazılımlar birbiriyle restoran yönetim sistemi üzerinden iletişim kurarak işlevlerini yerine getirebilir. Sadece bu bilgiyi göz önünde bulundurmak bile restoran yönetim sistemlerinde destek hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermeye yeterlidir.

 

Söz gelimi, bir arıza olduğunu ve restoran yönetim sisteminizin çalışmaz hâle geldiğini düşünün. Ulaşabileceğiniz, yardım isteyebileceğiniz Protel gibi profesyonel bir yardımcınız da yok. Bu durumda tüm yan sistemleriniz çalışmaz hâle gelecek, önceki ve mevcut siparişleri ve onların ne durumda olduğunu göremeyeceksiniz. Hatta daha ciddi durumlarda, ödeme alamamanız bile mümkün olabilir. Böyle bir durum, müşteri memnuniyetsizliğinin yanında, doğrudan maddi zarara ve iş kaybına da neden olacaktır.

 

Oysaki Protel gibi profesyonel destek hizmeti sunan bir firma; telefon, uzaktan erişim veya gerekiyorsa yerinde müdahale yoluyla, en kısa zamanda restoran işletmesinin sorununu çözebilir. Böyle profesyonel hizmet veren firmalar, zorunlu durumlarda işletmenin işlerinin aksamasını önlemek için yedek cihaz da bırakabilir. Böylece aksaklıklar, olabilecek en az hasarla atlatılmış olur. Yani sorumuzun yanıtı; restoran yönetim sistemlerinde destek hizmetleri hayati bir öneme sahiptir.