0850 333 7785
E-Destek

Restoran Çözümleri

İşletme ve Personel Verimini Arttıracak
Restoran Çözümleri Protel’de

contact button

down button

down button

down button

Güçlü bir restoran işletmesi için
akılcı teknoloji çözümleri

Restoranlar ve restoranlarla ilgili süreçler çok aşamalı ve karmaşıktır. Bir ürünün stoklara girmesinden, müşterinin masasına yemek olarak servis edilmesine kadar geçen süreçte pek çok zorlu aşama bulunmaktadır. Üstelik bu aşamalar, gıdalar ve onların servis edilmesinin yanında, personel ve işletme yönetimi, gelir yönetimi, bütçe tahminleri, tedarik süreçleri, stok takibi ve yönetimi gibi süreçleri de içermektedir. Tüm bu süreçlerin yürütülmesinin yanında, süreçlerin sürekli takip edilmesi, raporlanması ve oluşabilecek aksaklıkların öngörülüp giderilmesi gereklidir. İşte Protel, restoran işletmecilerine, tüm bu süreçleri en verimli ve etkin şekilde yürütecek yazılım ve donanım çözümlerini sunmaktadır.

Güçlü bir restoran işletmesi için
akılcı teknoloji çözümleri

Restoranlar ve restoranlarla ilgili süreçler çok aşamalı ve karmaşıktır. Bir ürünün stoklara girmesinden, müşterinin masasına yemek olarak servis edilmesine kadar geçen süreçte pek çok zorlu aşama bulunmaktadır. Üstelik bu aşamalar, gıdalar ve onların servis edilmesinin yanında, personel ve işletme yönetimi, gelir yönetimi, bütçe tahminleri, tedarik süreçleri, stok takibi ve yönetimi gibi süreçleri de içermektedir. Tüm bu süreçlerin yürütülmesinin yanında, süreçlerin sürekli takip edilmesi, raporlanması ve oluşabilecek aksaklıkların öngörülüp giderilmesi gereklidir. İşte Protel, restoran işletmecilerine, tüm bu süreçleri en verimli ve etkin şekilde yürütecek yazılım ve donanım çözümlerini sunmaktadır.

Güçlü bir restoran işletmesi için
akılcı teknoloji çözümleri

Restoranlar ve restoranlarla ilgili süreçler çok aşamalı ve karmaşıktır. Bir ürünün stoklara girmesinden, müşterinin masasına yemek olarak servis edilmesine kadar geçen süreçte pek çok zorlu aşama bulunmaktadır. Üstelik bu aşamalar, gıdalar ve onların servis edilmesinin yanında, personel ve işletme yönetimi, gelir yönetimi, bütçe tahminleri, tedarik süreçleri, stok takibi ve yönetimi gibi süreçleri de içermektedir. Tüm bu süreçlerin yürütülmesinin yanında, süreçlerin sürekli takip edilmesi, raporlanması ve oluşabilecek aksaklıkların öngörülüp giderilmesi gereklidir. İşte Protel, restoran işletmecilerine, tüm bu süreçleri en verimli ve etkin şekilde yürütecek yazılım ve donanım çözümlerini sunmaktadır.

Restoran işletmelerine özel olarak sunduğumuz
yazılım çözümlerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Otel işletmelerine özel olarak sunduğumuz
yazılım çözümlerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Otel işletmelerine özel olarak sunduğumuz
yazılım çözümlerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin icon

facebook icon

twitter icon

instagram icon

youtube icon

google plus icon

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin icon

facebook icon

twitter icon

instagram icon

youtube icon

google plus icon

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin icon

facebook icon

twitter icon

instagram icon

youtube icon

google plus icon

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin

linkedin iconfacebook icon

twitter iconinstagram icon

youtube icongoogle plus icon

Restoran işletmelerinde kullanılan teknolojik çözümler nelerdir?

Restoran yönetimi için sunulan teknolojik çözümler hem yazılım hem donanım ürünleri şeklinde olabilir. Her restoranın ihtiyaçları farklıdır ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek yazılım ve donanım çözümleri farklılık gösterebilir. Restoran işletmesinin verimliliğini arttırmak isteyen restorancılar, işletmelerine en uygun yazılım ve donanım çözümlerini araştırmalı ve işletmenin gerçek ihtiyaçlarına çözüm olacak faydalara sahip yazılım ve donanımları tercih etmelidir. Restoran çözümlerinin sunduğu faydalar; personel verimliliğini arttırma, stok verimliliğini arttırma, hizmet süresini kısaltma, sipariş takibi, bütçe yönetimi gibi çok çeşitli alanları kapsayabilir.

Restoran otomasyonunda ne gibi donanımlar kullanılır?

Restoran otomasyonu ya da daha genel tanımıyla restoran işletmeciliğinde kullanılan donanımlardan bazıları; adisyon veya sipariş yazıcıları, POS cihazları, dokunmatik ekranlar, mutfak sipariş ekranları (Kitchen Display System), restoran kioskları ve terminallerdir. Bunlar arasında POS cihazları, içlerindeki yazılımın becerilerine de bağlı olmakla birlikte, restoran sisteminin merkezinde yer alır. Genelde tüm yan sistemler birbiriyle ve diğer cihazlarla doğrudan değil, POS cihazı üzerinden iletişim kurar.

 

Bunların dışında; adisyon veya sipariş yazıcıları ve mutfak ekranları, restoranlarda hizmet süresini kısaltmak açısından oldukça değerlidir. Aynı zamanda siparişin alınmasıyla sunulması arasındaki süreçte hizmet personelinin gidip gelme sayılarını da azaltarak personelin, çalışma süresini daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

 

Restoranın hizmet türüne göre bazı restoranlar kiosk cihazları da kullanabilir. Bu tür cihazlar; menülerin incelenmesi, müşteri bilgilendirme ve sipariş alımı gibi süreçleri bir personel gereksinimi olmadan yürütmek açısından faydalıdır.

 

Restoranlara sunulan bir diğer çözüm türüyse restoran yazılımları ya da restoran programlarıdır. Bunlar arasında en önemlisi elbette ki restoran POS yazılımıdır. Restoran POS cihazının nihai değerini ve becerilerini belirleyen etken, restoran POS yazılımı ya da restoran işletmeciliğindeki yaygın adıyla restoran programı ya da restoran otomasyon yazılımlarıdır. Restoranın ihtiyaçlarını karşılayan bir POS yazılımı ve kaliteli bir POS cihazı sayesinde, restoran işletmesindeki satış ve diğer yan yönetim süreçleri hatasız ve hızlı bir şekilde yönetilebilir. Simphony bulut tabanlı restoran yönetim sistemi ve POS yazılımı, restoran işletmelerinin ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen ve tablet bilgisayarlarda dahi çalışma yeteneğine sahip, modern bir POS yazılımıdır.

Restoran işletmelerinde stok takibi nasıl yapılır?

Diğer restoran programları arasında belki de en önemlisi sayılabileceklerden biri de restoran stok takip yazılımlarıdır. Stok takip yazılımları, adında da anlaşılabileceği gibi, restoran stoklarının yönetimi ve takibi için kullanılan yazılımlardır. Restoran müşterilerine sunulmak üzere satın alınan her bir ürün, stoklara girdiği andan müşteriye sunulana kadar, bu yazılımların takibi altında olur. Bu sayede, işletme içinde stok hareketliliği doğru bir şekilde kontrol edilir; fire ve kayıp-kaçak gibi problemlerin oluşmasının önüne geçilir.

 

Tahmin edilebileceği gibi restoranlarda stok takibi son derece önemli bir konudur ve kârlılığı doğrudan etkiler. Bir restoran, stokladığı ürünleri daha satamadan depolarda kayıp hanesine işlemek durumunda kalıyorsa kâr etmesi düşünülemez. Restoran stok yönetimi yazılımları sayesinde restoran yöneticileri ürünleri öngörülen süreler için hangi miktarlarda alması gerektiğine dair çok daha net ve kesin kararlar verebilir. Satın alımların daha düzenli ve somut verilere dayanılarak yapılması, aynı zamanda giderlerin de daha dengeli, zamana yayılmış ve küçük miktarlarda olmasını sağlayacağından, restoranlarda stok yönetiminin, gelir yönetimi gibi konulara da doğrudan ve dolaylı katkıları bulunmaktadır. Protel tarafından sunulan Materials Control stok takip ve yönetim sistemi, bir stok takip yazılımından bekleyeceğiniz bütün hizmetleri ve diğer birçok faydalı özelliği sizlere sunmaktadır.

Restoran yazılımları neye göre seçilmelidir?

Restoran yazılımı derken genelde kastedilen restoran yönetimi yazılımları veya restoran POS yazılımlarıdır. Restoran yönetimi yazılımlarını seçerken göz önüne alınması gereken en büyük etken restoran işletmesinin ihtiyaçları ve hedefleridir.

 

Restoran yazılımlarının çok fazla çeşidi ve çok çeşitli özellikleri olabilir. Ancak hesaba katılması gereken etkenlerden biri de fiyat olduğuna göre ve restoran yazılımlarının özellikleri de fiyatlarını doğrudan etkilediğine göre, işletmenin ihtiyacı olmayan ya da kullanamayacağı özelliklerde bir yazılım almak en basit tanımıyla boşa para harcamak olacaktır. İşletmenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan bir yazılımla yapılan yatırım boşa gidecektir. Stok yazılımı, sipariş takip yazılımı, masa yönetimi yazılımı gibi yazılımların işletme için gerekli olup olmadığı konusunda da yine işletmenin koşulları belirleyici olacaktır.

Restoran çözümlerinin maliyeti nedir?

Restoran çözümlerinin maliyeti kurulan sistemin çok yönlülüğüne ve özelliklerine göre değişecektir. Elbette ki yazılımın kalitesi de maliyet üzerinde etkiye sahiptir. Ancak bu tür maliyetler hesaplanırken potansiyel getirileri göz önünde bulundurmak, doğru karar verebilmek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle restoran çözümleri konusunda uzman olan, örneğin; Protel gibi firmalar, genelde ihtiyaç belirleme ve projelendirme çalışmaları yapar. Böylece restoran işletmesinin hangi çözümlerden en yüksek faydayı sağlayacağı ve hangi çözümlerin işletmeye katma değer sağlayacağı hesaplanır. Geri dönüş potansiyeli düşük olan ürün veya ürün özelliklerinden ziyade, işletmenize en yüksek faydayı sağlayacak ürün seçenekleri işletmelere sunulur.

Restoran işletmelerinde kullanılan teknolojik çözümler nelerdir?

Restoran yönetimi için sunulan teknolojik çözümler hem yazılım hem donanım ürünleri şeklinde olabilir. Her restoranın ihtiyaçları farklıdır ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek yazılım ve donanım çözümleri farklılık gösterebilir. Restoran işletmesinin verimliliğini arttırmak isteyen restorancılar, işletmelerine en uygun yazılım ve donanım çözümlerini araştırmalı ve işletmenin gerçek ihtiyaçlarına çözüm olacak faydalara sahip yazılım ve donanımları tercih etmelidir. Restoran çözümlerinin sunduğu faydalar; personel verimliliğini arttırma, stok verimliliğini arttırma, hizmet süresini kısaltma, sipariş takibi, bütçe yönetimi gibi çok çeşitli alanları kapsayabilir.

Restoran otomasyonunda ne gibi donanımlar kullanılır?

Restoran otomasyonu ya da daha genel tanımıyla restoran işletmeciliğinde kullanılan donanımlardan bazıları; adisyon veya sipariş yazıcıları, POS cihazları, dokunmatik ekranlar, mutfak sipariş ekranları (Kitchen Display System), restoran kioskları ve terminallerdir. Bunlar arasında POS cihazları, içlerindeki yazılımın becerilerine de bağlı olmakla birlikte, restoran sisteminin merkezinde yer alır. Genelde tüm yan sistemler birbiriyle ve diğer cihazlarla doğrudan değil, POS cihazı üzerinden iletişim kurar.

 

Bunların dışında; adisyon veya sipariş yazıcıları ve mutfak ekranları, restoranlarda hizmet süresini kısaltmak açısından oldukça değerlidir. Aynı zamanda siparişin alınmasıyla sunulması arasındaki süreçte hizmet personelinin gidip gelme sayılarını da azaltarak personelin, çalışma süresini daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

 

Restoranın hizmet türüne göre bazı restoranlar kiosk cihazları da kullanabilir. Bu tür cihazlar; menülerin incelenmesi, müşteri bilgilendirme ve sipariş alımı gibi süreçleri bir personel gereksinimi olmadan yürütmek açısından faydalıdır.

 

Restoranlara sunulan bir diğer çözüm türüyse restoran yazılımları ya da restoran programlarıdır. Bunlar arasında en önemlisi elbette ki restoran POS yazılımıdır. Restoran POS cihazının nihai değerini ve becerilerini belirleyen etken, restoran POS yazılımı ya da restoran işletmeciliğindeki yaygın adıyla restoran programı ya da restoran otomasyon yazılımlarıdır. Restoranın ihtiyaçlarını karşılayan bir POS yazılımı ve kaliteli bir POS cihazı sayesinde, restoran işletmesindeki satış ve diğer yan yönetim süreçleri hatasız ve hızlı bir şekilde yönetilebilir. Simphony bulut tabanlı restoran yönetim sistemi ve POS yazılımı, restoran işletmelerinin ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen ve tablet bilgisayarlarda dahi çalışma yeteneğine sahip, modern bir POS yazılımıdır.

Restoran işletmelerinde stok takibi nasıl yapılır?

Diğer restoran programları arasında belki de en önemlisi sayılabileceklerden biri de restoran stok takip yazılımlarıdır. Stok takip yazılımları, adında da anlaşılabileceği gibi, restoran stoklarının yönetimi ve takibi için kullanılan yazılımlardır. Restoran müşterilerine sunulmak üzere satın alınan her bir ürün, stoklara girdiği andan müşteriye sunulana kadar, bu yazılımların takibi altında olur. Bu sayede, işletme içinde stok hareketliliği doğru bir şekilde kontrol edilir; fire ve kayıp-kaçak gibi problemlerin oluşmasının önüne geçilir.

 

Tahmin edilebileceği gibi restoranlarda stok takibi son derece önemli bir konudur ve kârlılığı doğrudan etkiler. Bir restoran, stokladığı ürünleri daha satamadan depolarda kayıp hanesine işlemek durumunda kalıyorsa kâr etmesi düşünülemez. Restoran stok yönetimi yazılımları sayesinde restoran yöneticileri ürünleri öngörülen süreler için hangi miktarlarda alması gerektiğine dair çok daha net ve kesin kararlar verebilir. Satın alımların daha düzenli ve somut verilere dayanılarak yapılması, aynı zamanda giderlerin de daha dengeli, zamana yayılmış ve küçük miktarlarda olmasını sağlayacağından, restoranlarda stok yönetiminin, gelir yönetimi gibi konulara da doğrudan ve dolaylı katkıları bulunmaktadır. Protel tarafından sunulan Materials Control stok takip ve yönetim sistemi, bir stok takip yazılımından bekleyeceğiniz bütün hizmetleri ve diğer birçok faydalı özelliği sizlere sunmaktadır.

Restoran yazılımları neye göre seçilmelidir?

Restoran yazılımı derken genelde kastedilen restoran yönetimi yazılımları veya restoran POS yazılımlarıdır. Restoran yönetimi yazılımlarını seçerken göz önüne alınması gereken en büyük etken restoran işletmesinin ihtiyaçları ve hedefleridir.

 

Restoran yazılımlarının çok fazla çeşidi ve çok çeşitli özellikleri olabilir. Ancak hesaba katılması gereken etkenlerden biri de fiyat olduğuna göre ve restoran yazılımlarının özellikleri de fiyatlarını doğrudan etkilediğine göre, işletmenin ihtiyacı olmayan ya da kullanamayacağı özelliklerde bir yazılım almak en basit tanımıyla boşa para harcamak olacaktır. İşletmenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan bir yazılımla yapılan yatırım boşa gidecektir. Stok yazılımı, sipariş takip yazılımı, masa yönetimi yazılımı gibi yazılımların işletme için gerekli olup olmadığı konusunda da yine işletmenin koşulları belirleyici olacaktır.

Restoran çözümlerinin maliyeti nedir?

Restoran çözümlerinin maliyeti kurulan sistemin çok yönlülüğüne ve özelliklerine göre değişecektir. Elbette ki yazılımın kalitesi de maliyet üzerinde etkiye sahiptir. Ancak bu tür maliyetler hesaplanırken potansiyel getirileri göz önünde bulundurmak, doğru karar verebilmek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle restoran çözümleri konusunda uzman olan, örneğin; Protel gibi firmalar, genelde ihtiyaç belirleme ve projelendirme çalışmaları yapar. Böylece restoran işletmesinin hangi çözümlerden en yüksek faydayı sağlayacağı ve hangi çözümlerin işletmeye katma değer sağlayacağı hesaplanır. Geri dönüş potansiyeli düşük olan ürün veya ürün özelliklerinden ziyade, işletmenize en yüksek faydayı sağlayacak ürün seçenekleri işletmelere sunulur.