0850 333 7785
E-Destek

Minibar Sistemleri

Protel’in sunduğu otomatik minibar sistemleriyle
maliyetlerinizi düşürün.

contact button

down button

down button

down button

Üstün yetenekli minibar çözümleri.

Minibarlar, otellerle özdeşleşen kavramlardan biridir. Otel odalarının olmazsa olmazı, otel kültürünün de bir parçasıdır. Odada minibar bulunması, misafire bir kolaylık sağlamanın yanında bir satış modelidir de. Minibardan tüketilen ürünler minibar fiyatlandırmasıyla misafire fatura edilir ve böylece otel için fazladan bir gelir ve satış kanalı ortaya çıkartılmış olur. Ancak minibarlar aynı zamanda birer maliyet de yaratır. Üstelik satın alma maliyeti dışında birden fazla maliyetin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu maliyetlere rağmen, birçok otel minibar bulundurmaya devam etmektedir; çünkü değişik oranlarda da olsa kârlılığı olan bir satış kanalıdır. Protel’in sunduğu minibar sistemleri, otel yazılımları ile birlikte kullanıldığında satış ve takip süreçlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Üstün yetenekli minibar çözümleri.

Minibarlar, otellerle özdeşleşen kavramlardan biridir. Otel odalarının olmazsa olmazı, otel kültürünün de bir parçasıdır. Odada minibar bulunması, misafire bir kolaylık sağlamanın yanında bir satış modelidir de. Minibardan tüketilen ürünler minibar fiyatlandırmasıyla misafire fatura edilir ve böylece otel için fazladan bir gelir ve satış kanalı ortaya çıkartılmış olur. Ancak minibarlar aynı zamanda birer maliyet de yaratır. Üstelik satın alma maliyeti dışında birden fazla maliyetin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu maliyetlere rağmen, birçok otel minibar bulundurmaya devam etmektedir; çünkü değişik oranlarda da olsa kârlılığı olan bir satış kanalıdır. Protel’in sunduğu minibar sistemleri, otel yazılımları ile birlikte kullanıldığında satış ve takip süreçlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Üstün yetenekli minibar çözümleri.

Minibarlar, otellerle özdeşleşen kavramlardan biridir. Otel odalarının olmazsa olmazı, otel kültürünün de bir parçasıdır. Odada minibar bulunması, misafire bir kolaylık sağlamanın yanında bir satış modelidir de. Minibardan tüketilen ürünler minibar fiyatlandırmasıyla misafire fatura edilir ve böylece otel için fazladan bir gelir ve satış kanalı ortaya çıkartılmış olur. Ancak minibarlar aynı zamanda birer maliyet de yaratır. Üstelik satın alma maliyeti dışında birden fazla maliyetin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu maliyetlere rağmen, birçok otel minibar bulundurmaya devam etmektedir; çünkü değişik oranlarda da olsa kârlılığı olan bir satış kanalıdır. Protel’in sunduğu minibar sistemleri, otel yazılımları ile birlikte kullanıldığında satış ve takip süreçlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Otellere sunduğumuz minibar çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Otellere sunduğumuz minibar çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Otellere sunduğumuz minibar çözümlerine
aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz:

Minibarın otellere yarattığı fazladan giderler nelerdir?

Her makinede olduğu gibi minibarlarda da belli bir bakım ve işletme maliyeti vardır. Ancak asıl önemli gider kalemleri minibarların harcadığı elektrik ve minibarları işletmek üzere ayrılan personelden kaynaklanmaktadır.

 

Misafirin otelden ayrılması sırasında minibarın denetimi, işletmedeki çalışan maliyetinin en büyük sebeplerinden biridir. Bir misafir odayı terk edeceği zaman check out işlemini gerçekleştirmek üzere resepsiyona gider ve işlemleri başlatılır. Bu sırada bir personel, misafirin terk ettiği odadaki minibarı denetlemek üzere odaya yönlendirilir ve minibardan tüketim yapılıp yapılmadığını denetleyip resepsiyona bildirir. Minibardan tüketim yapıldıysa bu ürünler de oda hesabına eklenir ve hesap kesilir. Tüm bu süreç boyunca misafir bekletilir. Bu da müşteri memnuniyetsizliğine neden olabileceği gibi, birim iş süresini arttırmakta ve resepsiyonun da verimliliğini düşürmektedir.

 

Bunun yanında bir de enerji, yani elektrik gideri söz konusudur. Oda boşken minibar çalışmaya ve enerji tüketmeye devam eder. Yani oda gelir üretmemekte; ancak minibar gider üretmeye devam etmektedir. Boş odalardaki minibarların oda dolana kadar kapalı tutulması, basit bir çözüm gibi düşünülebilir; fakat bu da iş gücünün bu işe ayrılması demektir.

 

Tüm bunlara ek olarak bir de kayıp payı söz konusudur. Yapılan tüketim gözden kaçması, fatura edilmemesi, yoğun zamanlarda misafiri bekletmemek uğruna denetim yapılmadan çıkış işlemlerinin tamamlanması gibi durumlar da mevcut giderleri arttıracaktır.

Otellerdeki minibarların kârlılığı nasıl arttırılabilir?

Minibarlardaki bu giderler, ortadan kaldırılabilir veya en azından azaltılabilir. Giderlerin azaltılması da kârlılığın artmasına sebep olacaktır. Oda boşaldığında uyku moduna geçerek enerji tüketimini azaltabilen, sensörlerle donatıldığı için içinden alınan ürünün cinsini ve miktarını ilgili personele bildirebilen veya otel yönetim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışarak minibar harcamasını otomatik olarak oda hesabına işleyebilen bir minibar sistemi iş yükünü de son derece azaltacaktır. İşte Protel’in sunduğu Bartech minibar sistemleri bu yönlerden o kadar verimlidir ki minibarların işletilmesi için gereken çalışan maliyetini ve diğer bağlı giderleri ciddi oranlarda düşürmektedir.

 

Bu tür otomatik minibar sistemleri, misafir check out için resepsiyon işlemlerini başlattığında ilgili personele haber verebilir. Aksi durumlarda, yani minibarın kapağı konaklama sırasında hiç açılmamışsa, cihaz kapağın hiç açılmadığı bilgisini sisteme göndereceğinden, minibarın denetlenmesi için bir personelin görevlendirilmesine gerek kalmaz. Yani personel her seferinde değil, yalnızca gerekli durumlarda, minibarın sensörlerinin ilettiği bilgileri doğrulamak için ilgili odaya yönlendirilir. Odanın boş olduğu durumlardaysa minibar uyku moduna geçer. Böylece içindekileri uygun sıcaklıklarda tutmaya devam ederken enerji tüketimi de %40’a kadar azalmış olur.

Otomatik minibar sistemlerinin diğer faydaları nelerdir?

Yukarıda saydığımız doğrudan faydalarının yanında otomatik minibar sistemleri, minibar işletme süreci içinde insan gücü gerektiren birçok etkeni ortadan kaldırdığından ötürü iş gücü verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunur. Enerji tasarrufu özelliğiyle birleştiğinde bu durum otelin genel kârlılığında hatırı sayılır bir artışın elde edilmesi demektir.

 

Check out, minibarın doldurulması gibi süreçleri hızlandırdığı ve oda hesaplarında karışıklık çıkma ihtimalini azalttığından ötürü otomatik minibar sistemleri, müşteri memnuniyeti yaratmakta da etkilidir.

Minibarın otellere yarattığı fazladan giderler nelerdir?

Her makinede olduğu gibi minibarlarda da belli bir bakım ve işletme maliyeti vardır. Ancak asıl önemli gider kalemleri minibarların harcadığı elektrik ve minibarları işletmek üzere ayrılan personelden kaynaklanmaktadır.

 

Misafirin otelden ayrılması sırasında minibarın denetimi, işletmedeki çalışan maliyetinin en büyük sebeplerinden biridir. Bir misafir odayı terk edeceği zaman check out işlemini gerçekleştirmek üzere resepsiyona gider ve işlemleri başlatılır. Bu sırada bir personel, misafirin terk ettiği odadaki minibarı denetlemek üzere odaya yönlendirilir ve minibardan tüketim yapılıp yapılmadığını denetleyip resepsiyona bildirir. Minibardan tüketim yapıldıysa bu ürünler de oda hesabına eklenir ve hesap kesilir. Tüm bu süreç boyunca misafir bekletilir. Bu da müşteri memnuniyetsizliğine neden olabileceği gibi, birim iş süresini arttırmakta ve resepsiyonun da verimliliğini düşürmektedir.

 

Bunun yanında bir de enerji, yani elektrik gideri söz konusudur. Oda boşken minibar çalışmaya ve enerji tüketmeye devam eder. Yani oda gelir üretmemekte; ancak minibar gider üretmeye devam etmektedir. Boş odalardaki minibarların oda dolana kadar kapalı tutulması, basit bir çözüm gibi düşünülebilir; fakat bu da iş gücünün bu işe ayrılması demektir.

 

Tüm bunlara ek olarak bir de kayıp payı söz konusudur. Yapılan tüketim gözden kaçması, fatura edilmemesi, yoğun zamanlarda misafiri bekletmemek uğruna denetim yapılmadan çıkış işlemlerinin tamamlanması gibi durumlar da mevcut giderleri arttıracaktır.

Otellerdeki minibarların kârlılığı nasıl arttırılabilir?

Minibarlardaki bu giderler, ortadan kaldırılabilir veya en azından azaltılabilir. Giderlerin azaltılması da kârlılığın artmasına sebep olacaktır. Oda boşaldığında uyku moduna geçerek enerji tüketimini azaltabilen, sensörlerle donatıldığı için içinden alınan ürünün cinsini ve miktarını ilgili personele bildilrebilen veya otel yönetim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışarak minibar harcamasını otomatik olarak oda hesabına işleyebilen bir minibar sistemi iş yükünü de son derece azaltacaktır. İşte Protel’in sunduğu Bartech minibar sistemleri bu yönlerden o kadar verimlidir ki minibarların işletilmesi için gereken çalışan maliyetini ve diğer bağlı giderleri ciddi oranlarda düşürmektedir.

 

Bu tür otomatik minibar sistemleri, misafir check out için resepsiyon işlemlerini başlattığında ilgili personele haber verebilir. Aksi durumlarda, yani minibarın kapağı konaklama sırasında hiç açılmamışsa, cihaz kapağın hiç açılmadığı bilgisini sisteme göndereceğinden, minibarın denetlenmesi için bir personelin görevlendirilmesine gerek kalmaz. Yani personel her seferinde değil, yalnızca gerekli durumlarda, minibarın sensörlerinin ilettiği bilgileri doğrulamak için ilgili odaya yönlendirilir. Odanın boş olduğu durumlardaysa minibar uyku moduna geçer. Böylece içindekileri uygun sıcaklıklarda tutmaya devam ederken enerji tüketimi de %40’a kadar azalmış olur.

Otomatik minibar sistemlerinin diğer faydaları nelerdir?

Yukarıda saydığımız doğrudan faydalarının yanında otomatik minibar sistemleri, minibar işletme süreci içinde insan gücü gerektiren birçok etkeni ortadan kaldırdığından ötürü iş gücü verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunur. Enerji tasarrufu özelliğiyle birleştiğinde bu durum otelin genel kârlılığında hatırı sayılır bir artışın elde edilmesi demektir.

 

Check out, minibarın doldurulması gibi süreçleri hızlandırdığı ve oda hesaplarında karışıklık çıkma ihtimalini azalttığından ötürü otomatik minibar sistemleri, müşteri memnuniyeti yaratmakta da etkilidir.