E-İhracat 01.07.2017 Tarihine Ertelendi

0

Değerli Kullanıcılarımız,
Mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının e-Fatura olma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelendi.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01.07.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 01.01.2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 01.07.2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.
Tebliğ değişikliğine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here